Lịch thi trả nợ đợt 1/2020 (tháng 8/2020) – ĐH Từ xa

_ Các bạn sinh viên đóng tiền thi trả nợ đợt 1/2020 đến hết ngày 25/07/2020. _ Các bạn sinh viên xem kỹ môn thi trong lịch thi trả nợ và lịch...

Lịch thi trả nợ đợt 1/2020 (tháng 8/2020)- ĐH Vừa làm vừa học

Các bạn đóng tiền thi trả nợ đến hết ngày 25/07/2020. Một ca thi chỉ thi một môn thi ( Nếu trùng môn thi trong 1 ca thì TTGDTX không...

Tuyển sinh Đại học Từ xa – Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh

Còn nhận hồ sơ đến hết tháng 05/2020