♨TUYỂN SINH KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ LẬP BÁO CÁO THUẾ & NGHIỆP VỤ ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Cương – Trường Bồi dưỡng cán bộ – Bộ Tài chính (Nguyên Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Bình Chánh, Trưởng phòng Nghiệp vụ tin học Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, hiện là giảng viên Trường Bồi dưỡng cán bộ – Bộ Tài chính).
Cá nhân có nhu cầu, xin liên hệ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN
🏚 Địa chỉ: 205 Lê Lợi, P. Hưng Long, Phan Thiết Điện thoại: (0252) 3 821052
🌏 Xem thông báo tuyển sinh tại: https://rd.zapps.vn/detail/3158183509225430968?id=ae1fec15a4504d0e1441&pageId=3158183509225430968
🌏 Zalo Official Account: zalo.me/3158183509225430968
👉 Link tham gia nhóm lớp: https://zalo.me/g/iyiwcn475