LIÊN HỆ

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN
Số 38 Nguyễn Hội – Phan Thiết – Cơ sở 2
Số ĐT:  – Phòng C101-(0252).3828818
& Phòng C104 -(0252).3828818