Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 0252.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU Danh
THÔNG BÁO - HỆ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC
THÔNG BÁO - HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA
Thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm 2018 Qui định cho điểm thưởng quá trình học Đại học Từ xa
  MẪU ĐƠN XIN BẢO LƯU HỌC PHÍ HOÃN THI HỌC KỲ
  Thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm 2018
  Danh sách sinh viên ĐH Từ xa đủ diều kiện nhận bằng
  Tốt nghiệp Đợt 1 năm 2018
  Đã có sách học kỳ mới mời các bạn ĐH Từ xa đến nhận
  Thông báo nhận bằng Tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 tại
  Bình Thuận. Đóng tiền nhận bằng tại phòng C101 -
  38 Nguyễn Hội Phan Thiết từ ngày 02/04/3018 đến hết ngày
  15/04/2018. Tập trung nhận bằng tốt nghiệp lúc 7 giờ 30 ngày
  22/04/2018 tại CS1 Trường Cao đẳng Cộng đồng BT- 205 Lê Lợi
  - Phan Thiết

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 24
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013