Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX 2(C104)
TRUNG TÂM GDTX 3(C101)
CAO HỌC
LUẬT HP&HC(CH18LHP_BT7_2)
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM
GDMN K5
GDMN K6
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM
BI 13 XD
BI 17 XD
ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM
K2018 BTh
ĐẠI HỌC TRÀ VINH
DB 15
DE 15
DE 17
DH 16
DE 18
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
GIÁO DỤC MẦM NON K3
GIÁO DỤC TIỂU HỌC K3
GIÁO DỤC TIỂU HỌC K5
GIÁO DỤC MẦM NON K5
LÝ K3
ĐH ANH VĂN ĐÀ LẠT
ANH VĂN 15B2PT
TRANG CHU
TUYỂN SINH CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐẠI HỌC TỪ XA - THẠC SĨ NĂM 2019
Liên hệ số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH.
_ Phát và nhận hồ sơ đến hết 03/05/2019
_ Dự kiến thi tuyển ngày 01,02/06/2019, liên hệ số ĐT:0252.3828818
_ Xem tiếp .....

TUYỂN SINH NGÔN NGỮ ANH, VĂN BẰNG 2 LIÊN KẾT
VỚI ĐH MỞ TP HCM ,
liên hệ số ĐT:0252.3828818
- Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 22/03/2019
- Dự kiến học tháng 04/2019. Học tối thứ sáu.Cả ngày thứ bảy, CN.
Xem tiếp ....

TUYỂN SINH ĐH TỪ XA LUẬT, NGÔN NGỮ ANH LIÊN KẾT VỚI ĐH HUẾ, Liên hệ số ĐT: 0252.3829348
_Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 10/05/2019
_ Các ngành Luật, Ngôn ngữ Anh. Xem thêm....
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 LỚP LUẬT KINH TẾ
LIÊN KẾT VỚI ĐH KINH TẾ LUẬT , Liên hệ số ĐT: 0252.3828818
_ Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 10/05/2019
_ Dự kiến học ngày 31/05/2019. Xem tiếp.....

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TỪ XA LIÊN KẾT VỚI ĐH MỞ
TP HỒ CHÍ MINH, liên hệ số ĐT:0252.3828818
_ Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 29/03/2019
_ Dự kiến học tháng 04/2019. Học cả ngày ngày thứ bảy, CN
Xem tiếp... các ngành Luật
, KT xây dựng, Kế toán, Quản trị KD

TUYỂN SINH LỚP ĐH KINH TẾ GIA ĐÌNH LIÊN KẾT VỚI ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT, Liên hệ số ĐT: 2052.3828818
_ Phát và nhận hồ sơ đến ngày 27/04/2019
_ Dự kiến học vào tháng 05/2019
TUYỂN SINH CAO HỌC KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, QUẢN LÝ
KINH TẾ LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐH LÂM NGHIỆP,
Liên hệ
số ĐT: 0252.3829348
_Phát và nhận hồ sơ đến tháng 03/2019
_ Dự kiến tháng 05/2019 nhập học. Xem tiếp......
TUYỂN SINH ĐH VỪA LÀM VỪA HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN, GD MẦM NON, GD TIỂU HỌC LIÊN KẾT VỚI - ĐH SƯ PHẠM HUẾ, Liên hệ số ĐT: 0252.3829348
_ Dự kiến thi ngày 04/05/2019
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐH NGHỆ THUẬT LIÊN KẾT
VỚI ĐH NGHỆ THUẬT - ĐH HUẾ, Liên hệ số ĐT: 0252.3828818
_Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 06/04/2019
_ Dự kiến thi ngày 04/05/2019

TUYỂN SINH ĐH VỪA LÀM VỪA HỌC NGÀNH KT
CƠ SỞ HẠ TẦNG LIÊN KẾT VỚI ĐH BÁCH KHOA TP HCM
, Liên hệ số ĐT: 0252.3829348
_ Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 01/05/2019
- Dự kiến học tháng 06/2019

TUYỂN SINH ĐH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN
ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT VỚI
ĐH KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, Liên hệ số ĐT: 0252.3829348
_ Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 05/06/2019
_ Dự kiến học tháng 06/2019
TUYỂN SINH ĐH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN
ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON LIÊN KẾT
VỚI ĐH SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH, Liên hệ số
ĐT: 0252.3829348
_ Dự kiến xét tuyển ngày 15/06/2019

TUYỂN SINH ĐH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN
ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT VỚI
ĐH KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, Liên hệ số ĐT: 0252.3829348
_ Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 05/06/2019
_ Dự kiến học tháng 06/2019

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 4
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013