TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
38 – Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, Bình Thuận
Phòng C101 (Sđt: 0252.3828818)
Phòng C104 (Sđt: 0252.3829348)
I. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ:
Là cơ sở giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc gia, hoạt động theo ‘Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên’, được ban hành kèm theo Quyết định số: 279/QĐ – CĐCĐBT, ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.
II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:
Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên được thành lập sau khi 3 đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Bình thuận, Trường Trung học Kỹ thuật Tôn Đức Thắng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình thuận sáp nhập thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.
III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
Nhiệm vụ trọng tâm của Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên là đáp ứng tối đa nhu cầu học tập thường xuyên và đa dạng của mọi người trong cộng đồng (không kể tuổi, trình độ học vấn, thành phần trong xã hội…) nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội ở địa phương. Tổ chức hoạt động đa dạng, linh hoạt, với nhiều hình thức học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu học tập.
Trung tâm đã và đang liên kết với nhiều Trường Đại học, Học viện công lập trong cả nước để tổ chức đào tạo các lớp Đại học không chính qui và các lớp Thạc sỹ với những chuyên ngành về kinh tế, kỹ thuật, xã hội nhân văn đáp ứng nhu cầu của địa phương.

IV. DANH SÁCH NHÂN SỰ:
Giám đốc: Nguyễn Thái Hùng – Số ĐT: 0918287026
Phó Giám đốc: Trần Quốc Oanh – Số ĐT: 0948877399
Chuyên viên:
– Đinh Huỳnh Hồng Hạnh – Số ĐT: 0989614818
– Lê Văn Hân – Số ĐT: 0944078169
– Đỗ Thị Thanh Hiền – Số ĐT: 0917910336
– Huỳnh Thị Mai Khanh – Số ĐT: 0915930828
– Đoàn Văn Đồng – Số ĐT: 098279622
– Phạm Thị Hải Hà – Số ĐT: 0972742004
– Đào Thị Như Nguyện – Số ĐT: 0987277476