Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP LUẬT KINH TẾ 2016
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Lịch học học kỳ 3
Lịch thi học kỳ 3  
Lịch học học kỳ 4  
Học phí học kỳ 4  
Thời gian qui định đóng học phí học kỳ 4  
Thời gian qui định đóng học phí học kỳ 5  
Lịch học học kỳ 5  
Học phí học kỳ 5  
Lịch học học kỳ 6  
Học phí học kỳ 6  
Lịch học học kỳ 7  
Học phí học kỳ 7  
Học phí học kỳ 8  
Lịch học học kỳ 8  
Lịch học học kỳ 9  
Học phí học kỳ 9  
Môn kinh tế vĩ mô đổi lịch học là ngày 01,02/06/2019  
   
   
  BAN CÁN SỰ LỚP
  L.Trưởng: Nguyễn Phụng Tiên
  Số đt: 01652 962 762
  L.Phó: Huỳnh Thị Thu Trâm
  Số đt: 0988774435
   
   

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 3
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013