Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
KỸ THUẬT NỮ CÔNG
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU Bình
THÔNG BÁO HỆ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC
THÔNG BÁO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA
_ Qui định thời gian đóng học phí HK1 năm học 2019_2020 _ LỊCH THI TRẢ NỢ ĐẠI HỌC TỪ XA ĐỢT 3 NĂM 2019
_ Mức học phí HK1 năm học 2019_2020 _ LỊCH THI LẦN 1 ĐẠI HỌC TỪ XA ĐỢT 3 NĂM 2019
   
  _ Qui định thời gian đóng học phí HK1 năm học 2019_2020
  _ Mức học phí HK1 năm học 2019_2020
  _ Danh sách thi lại đợt 3 năm 2019
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 28
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013