Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 0252.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU ĐĂNG KÝ THI TRẢ NỢ
CHỌN MÔN THI TRẢ NỢ CỦA CÁC NGÀNH - ĐẠI HỌC HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA
ĐĂNG KÝ THI TRẢ NỢ ĐỢT 3 NĂM 2017  
Thông báo đăng ký thi trả nợ đến hết ngày 30/09/2017  
Xem lịch thi ngày 10/10/2017  
NGÀNH KẾ TOÁN  
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH  
NGÀNH LUẬT KINH TẾ  
NGÀNH CẤP THOÁT  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 20
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013