Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 062.3828818
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
 
TRANG CHU ĐĂNG KÝ THI TRẢ NỢ
CHỌN MÔN THI TRẢ NỢ CỦA CÁC NGÀNH - ĐẠI HỌC HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA
ĐĂNG KÝ THI TRẢ NỢ ĐỢT 2 NĂM 2017 ĐĂNG KÝ THI TRẢ NỢ ĐỢT 1 NĂM 2017
Thông báo đăng ký thi trả nợ đến hết ngày 30/06/2017 Thông báo đăng ký thi trả nợ đến hết ngày 15/02/2017
Xem lịch thi ngày 04/07/2017 Xem lịch thi ngày 30/02/2017
NGÀNH KẾ TOÁN NGÀNH KẾ TOÁN
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGÀNH LUẬT KINH TẾ NGÀNH LUẬT KINH TẾ
NGÀNH CẤP THOÁT NGÀNH CẤP THOÁT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 20
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013