Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
KỸ THUẬT NỮ CÔNG
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU ĐĂNG KÝ THI TRẢ NỢ
CHỌN MÔN THI TRẢ NỢ CỦA CÁC NGÀNH - ĐH HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA
CHỌN MÔN THI TRẢ NỢ CỦA CÁC NGÀNH - ĐH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
ĐĂNG KÝ THI TRẢ NỢ ĐỢT 3 NĂM 2019 ĐĂNG KÝ THI TRẢ NỢ ĐỢT 3 NĂM 2019
Thông báo đăng ký thi trả nợ đến hết ngày 30/09/2019 Thông báo đăng ký thi trả nợ đến hết ngày 09/09/2019
Xem lịch thi trong tháng 10_2019 Xem lịch thi trong tháng 10_2019
NGÀNH KẾ TOÁN NGÀNH LUẬT HỌC - VB1
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÀNH LUẬT HỌC - SNV
NGÀNH LUẬT KINH TẾ TIẾNG ANH VB2
NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC  
NGÀNH LUẬT HỌC  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 32
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013