BÀI VIẾT MỚI

TÀI LIỆU HỌC TẬP (ĐTNH)

Lớp Nghiệp vụ sư phạm: Tài liệu 1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 2. Sử dụng phương tiện công nghệ trong dạy học  Bài bảng Bài tập soạn giáo án Các hình: Bài tập...

THÔNG BÁO ( ĐTNH)

Phiếu thông tin học lớp QLNN ngạch Chuyên viên

QUẢN TRỊ KINH DOANH 2020

Lớp trưởng: Phạm Thanh Dân Số ĐT: 0832833868 QUẢN TRỊ KINH DOANH 2020 LỊCH HỌC HỌC KỲ 1 HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 Các bạn tập trung lúc 7 giờ tại phòng C107 số 38...

XÂY DỰNG 2020

HỌC PHÍ HK1  

LUẬT 2020

Lớp Trưởng: Lê Minh Phước Số ĐT: 0915335714 Lớp Phó: Nguyễn Thị Quỳnh Long Số ĐT:0974083899 LỊCH HỌC HK1 HỌC PHÍ HỌC KỲ 1    

KẾ TOÁN 2020

KẾ TOÁN 2020 LỊCH HỌC HỌC KỲ 1 HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 CÁC BẠN TẬP TRUNG LÚC 7 GIỜ 00 TẠI PHÒNG C107 SỐ 38 NGUYỄN HỘI, PHAN THIẾT ĐỂ NHẬN SÁCH VÀ...

LỊCH HỌC CÁC LỚP TỪ XA – ĐH MỞ TP HCM (2020 )

LỊCH HỌC CÁC LỚP TỪ XA - ĐH MỞ TP HCM (2020) Anh (Chị) chưa đóng học phí HK1 thì đóng đến hết ngày 27/06/2020. Để có Tên trong danh sách nhập...