Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
KỸ THUẬT NỮ CÔNG
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP QUẢN TRỊ KINH DOANH 2018
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Học phí học kỳ 3  
Lịch thi học kỳ 3  
Lịch thi trả nợ học kỳ 3  
Lịch học học kỳ 4  
Học phí học kỳ 4  
Qui định thời gian đóng học phí HK4  
LỊCH THI TRẢ NỢ ĐỢT 3 NĂM 2019  
LỊCH THI LẦN 1 ĐỢT 3 NĂM 2019  
Lịch học học kỳ 5  
Học phí học kỳ 5  
   
   
   
   
   
   
  BAN CÁN SỰ LỚP
  Lớp trường: Trần Thanh Trực 0973900092
  Lớp phó: Phan Thị Kim Tuyến 0933442125
   
   
   
   
   
   

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 12
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013