Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP LUẬT HỌC SNV
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
  Lịch học học kỳ 1 Danh sách lớp theo tổ
  Lịch thi học kỳ 1  
  Lịch học học kỳ 2 mới có thay đổi  
  Học phí học kỳ 2  
  Lịch thi trả nợ tháng 07/2018  
  Lịch thi lần 1 tháng 07/2018  
  Học phí học kỳ 3  
  Lịch học học kỳ 3  
  Học phí học kỳ 4  
  Lịch học học kỳ 4  
  Lịch thi lần 1/2019  
  Lịch học học kỳ 5  
  Học phí học kỳ 5  
     
     
     
     
    BAN CÁN SỰ LỚP
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 14
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013