Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
Anh văn 15B2PT
 
TRANG CHU LỚP KẾ TOÁN 2017
LỊCH HỌC & LỊCH THI
ĐIỂM THI
THÔNG BÁO
Qui định thời gian đóng học phí HK2 Lịch học học kỳ 1 Danh sách lớp có mã sv
Lịch thi học kỳ 1 Bài giảng môn Thị trường chứng khoán
Học phí học kỳ 2  
Lịch học học kỳ 2  
Lịch học học kỳ 3
Học phí học kỳ 3
Lịch học học kỳ 4
Học phí học kỳ 4
Học phí học kỳ 5
Lịch học học kỳ 5
 
Ban cán sự lớp
Lớp trưởng : Nguyễn Hữu Sửu, Số ĐT:0919648846
Lớp phó: Võ Thi Kim Chi, Số ĐT:0919 880 306
Lớp phó:Nguyễn Thị Thu Thủy,Số ĐT:01652250474

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 8
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013