Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
Anh văn 15B2PT
 
TRANG CHU LỚP QUẢN TRỊ KINH DOANH 2017
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Lịch học học kỳ 1 Danh sách lớp có mã sv
Thời gian qui định đóng học phí học kỳ 2 Bài giảng môn quản lý dự án
Lịch thi học kỳ 1 Bài giảng trực tuyến môn quản trị chiến lược
Học phí học kỳ 2 Bài giảng trực tuyến môn quản trị bán hàng
Lịch học học kỳ 2 Bài giàng trực tuyến ngày 1,2/12/2018
Lịch học học kỳ 3  
Học phí học kỳ 3  
Lịch học học kỳ 4  
Học phí học kỳ 4  
Học phí học kỳ 5  
Lịch học học kỳ 5  
   
   
   
   
   
   
   
   
  BAN CÁN SỰ LỚP
  Lớp trưởng: Trần Thanh Tùng. SĐT: 0917 272 442, 01688885268
  Lớp phó: Nguyễn Thị Minh Thư SĐT: 0918821631
   
   
   
   
   
   

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 6
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013