Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP LUẬT KINH TẾ 2017
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Lịch học học kỳ 1 Danh sách lớp có mã sinh viên
Lịch thi học kỳ 1  
Thời gian qui định đóng học quí học kỳ 2 Bài giảng trực tuyến môn luật sở hữu trí tuệ
Lịch học học kỳ 2 Qui định miễn giảm môn học cho văn bằng 1, văn bằng 2, liên thông
Học phí học kỳ 2 Đơn xin miễn giảm môn học
Lịch học học kỳ 3  
Học phí học kỳ 3  
Lịch học học kỳ 4  
Học phí học kỳ 4  
Học phí học kỳ 5  
Lịch học học kỳ 5  
Học phí học kỳ 6  
Lịch học học kỳ 6  
   
   
   
   
   
   
  BAN CÁN SỰ LỚP
  Lớp trưởng: Nguyễn Văn Anh, Số đt: 0978512157
  Lớp phó: Nguyễn Nhật Đào Vy, Số đt: 0946174585
   
   
   
   
   
   

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 31
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013