Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 0252.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP LUẬT HỌC K1
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Lịch thi học kỳ 1 _Bài giảng kinh tế học đại cương
Lịch học học kỳ 2  
Học phí học kỳ 2  
Lịch thi học kỳ 2  
Lịch thi trả nợ tháng 3/2018  
Lịch học học kỳ 3  
Học phí học kỳ 3  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  BAN CÁN SỰ LỚP
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 25
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013