Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
Anh văn 15B2PT
 
TRANG CHU
TUYỂN SINH CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐẠI HỌC TỪ XA - THẠC SĨ NĂM 2019
Liên hệ Cơ sở 3 số ĐT: 0252.3828818 hoặc Cơ sở 2 số ĐT: 0252.3829348
TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG
PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH.
_ Phát và nhận hồ sơ đến hết 03/05/2019
_ Dự kiến thi tuyển ngày 01,02/06/2019
_ Xem tiếp .....

TUYỂN SINH NGÔN NGỮ ANH, VĂN BẰNG 2 LIÊN KẾT
VỚI ĐH MỞ TP HCM
- Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 22/03/2019
- Dự kiến học tháng 04/2019. Học tối thứ sáu.Ngày thứ bảy, CN.
Xem tiếp ....

 


 
 
Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 32
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013