Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
Anh văn 15B2PT
 
TRANG CHU
TUYỂN SINH CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐẠI HỌC TỪ XA - THẠC SĨ
Liên hệ Cơ sở 3 số ĐT: 0252.3828818 hoặc Cơ sở 2 số ĐT: 0252.3829348
TUYỂN SINH NGÀNH MARKETING LIÊN KẾT VỚI ĐH
TÀI CHÍNH TP HCM
- Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2018
_ Dự kiến học tháng 12/2018.Xem tiếp.....
TUYỂN SINH LỚP NÂNG CAO KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN: NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ. LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH.
-Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 30/09/2018. Xem tiếp

TUYỂN SINH NGÀNH LUẬT KINH TẾ VĂN BẰNG 2 LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP HCM
Còn nhận hồ sơ
Xem tiếp.....

TUYỂN SINH NGÔN NGỮ ANH, VĂN BẰNG 2 LIÊN KẾT
VỚI ĐH MỞ TP HCM

- Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 09/11/2018
- Dự kiến học tháng 12/2018. Tối thứ sáu.Ngày thứ bảy, CN.
Xem tiếp ....

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
-
Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 30/09/2018
_Dự kiến học vào tháng 04/2018 tại 38 Nguyễn Hội Phan Thiết.
(Cơ sở 3 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận).
Xem tiếp......

TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, KHOA HỌC MÁY TÍNH, XÃ HỘI HỌC LIÊN VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TP. HCM.
- Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 10/11/2018
- Học vào Tối thứ sáu, Ngày thứ bảy, Chủ nhật tại 38 Nguyễn Hội
Phan thiết. (Cơ sở 3 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận)

- Bắt đầu ôn thi vào ngày 12/10/2018.
Xem tiếp....

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 31
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013