Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 0252.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU Lịc
     
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Nghe nói 4 Lịch học học kỳ 1 _ Đóng học phí theo lịch thi kết thúc môn học
Đọc 4 Lịch học học kỳ 2 _ Học phí mới năm 2017 - 2018
Viết 4 Lịch thi học kỳ 2 có thay đổi _ Thông báo cung cấp và kích hoạt Email
Ngữ âm - âm vị Lịch thi trong tháng 01/2018 (mới có điều chỉnh) _ Thông báo kiểm tra thông tin sinh viên
Hình thái Từ vựng học    
Anh văn chuyên ngành thương mại    
Nghệ thuật diễn thuyết    
Văn học Anh Mỹ trích giảng    
     
     
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 7
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013