Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 062.3828818
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
 
TRANG CHU LỚP LIÊN THÔNG SƯ PHẠM TIẾNG ANH K2
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Nghe nói 4 Lịch học học kỳ 1 _ Đóng học phí theo lịch thi kết thúc môn học
  Thông báo tuần này học tối ngày 14/07/2017, học ngày  
  15,16/07/2017. Học môn Nghệ thuật diễn thuyết.  
  Lịch học học kỳ 2  
  Lịch thi học kỳ 2 có thay đổi  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 14
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013