Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
KỸ THUẬT NỮ CÔNG
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP LIÊN THÔNG SƯ PHẠM TIẾNG ANH K2 Lịc
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Nghe nói 4 Lịch học học kỳ 2 năm 2017 - 2018 _ Đóng học phí theo lịch thi kết thúc môn học
Đọc 4 Điều chỉnh lịch học: Môn Tiếng Anh nâng cao 2 _ Học phí mới năm 2017 - 2018
Viết 4 bắt đầu học từ tối thứ 6 (06/04/2018) _ Thông báo cung cấp và kích hoạt Email
Ngữ âm - âm vị _Thông báo xét tốt nghiệp _ Thông báo kiểm tra thông tin sinh viên
Hình thái Từ vựng học   _ Danh sách tốt nghiệp. Mời các bạn đến phòng
Anh văn chuyên ngành thương mại   C101 nhận giấy chứng nhận tạm thời và bảng
Nghệ thuật diễn thuyết   điểm
Văn học Anh Mỹ trích giảng   THÔNG BÁO LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP
Văn minh Anh Mỹ   - Thông báo lễ phát bằng tốt nghiệp 10/11/2018
Tiếng Anh Nâng cao 1   - Quyết định khen thưởng sinh viên
Hình thức từ vựng học tiếng anh  - Danh sách sinh viên tốt nghiệp
Đọc 4 lần 2   - Danh sách đăng ký đăng ký dự lễ tốt nghiệp
Biên dịch 2    
Anh văn chuyên ngành CNTT    
Viết 4 lần 2    
Phương pháp GD tiếng Anh    
Phát triển tài liệu giảng dạy lần 2    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 3
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013