Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 0252.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP ĐH QUẢN LÝ GIÁO DỤC VĂN BẰNG 2
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Quản lý giáo dục Lịch học từ tháng 10/2017 đến tháng 05/2018
Công tác Đảng và ĐT  
Xác suất thống kê  
Điểm Quản lý giáo dục
Công tác đảng và đoàn thể trong TH_hk /2017 . Môn Phương pháp nghiên cưú khoa học
Quản lý giáo dục phổ thông_hk giáo dục Lịch học tiếp theo: 1 tuần/tháng sẽ được
Quản lý giáo dục phổ thông_hk 1 thông báo sau.
Xác xuất thống kê trong GD_HK1
Tổ chức & ql hoạt động GD_HK
 
Ban cán sự

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 21
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013