Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 0252.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP ĐH QUẢN LÝ GIÁO DỤC VĂN BẰNG 2
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Quản lý giáo dục Lịch học từ tháng 10/2017 đến tháng 05/2018
Công tác Đảng và ĐT Lịch thi học kỳ trong tháng 5 năm 2018
Xác suất thống kê Lịch học trong hè năm 2018
Điểm Quản lý giáo dục Lịch thi học kỳ trong tháng 6 năm 2018
Công tác đảng và đoàn thể trong TH_hk  
Quản lý giáo dục phổ thông_hk  
Quản lý giáo dục phổ thông_hk 1  
Xác xuất thống kê trong GD_HK1
Tổ chức & ql hoạt động GD_HK
Bảng điểm tổng hợp các môn 2->16
Bảng điểm tổng hợp các môn 19->29
Ban cán sự

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 30
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013