Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP ĐH QUẢN LÝ GIÁO DỤC VĂN BẰNG 2
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Quản lý giáo dục Lịch học từ tháng 10/2017 đến tháng 05/2018
Công tác Đảng và ĐT Lịch thi học kỳ trong tháng 5 năm 2018
Xác suất thống kê Lịch học trong hè năm 2018
Điểm Quản lý giáo dục Lịch thi học kỳ trong tháng 6 năm 2018
Công tác đảng và đoàn thể trong TH_hk Lịch học có thay đổi
Quản lý giáo dục phổ thông_hk Lịch học điều chỉnh
Quản lý giáo dục phổ thông_hk 1 Lịch thi ngày 11,12/08/2018
Xác xuất thống kê trong GD_HK1 Kế hoạch học toàn khóa
Tổ chức & ql hoạt động GD_HK Đề cương ôn thi Tốt nghiệp
Bảng điểm tổng hợp các môn 2->16
Bảng điểm tổng hợp các môn 19->29
Xã hội học giáo dục
Điểm QT Xã hội giáo dục    
Tâm lý học xã hội
Đại cương về QL & QLGD
Điểm QT ĐC về QL & QLGD    
Lý luận dạy học
Điểm QT Lý luận dạy học    
Phương pháp nguyên cứu KH
Điểm QT phương pháp nguyên cứu KH    
Kiểm định & đảm bảo chất lượng GD
Điểm QT Kiểm định & đảm bảo CLGD
Lý luận dạy học hiện đại
Bảng điểm tổng hợp cuối khóa
Ban cán sự

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 35
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013