Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP CẤP THOÁT NƯỚC 2016
LỊCH HỌC & LỊCH THI
ĐIỂM THI
THÔNG BÁO
Lịch học học kỳ 3 Xem bảng điểm thi học kỳ Danh sách lớp cập nhật mới
Lịch thi học kỳ 3    
Lịch học học kỳ 4    
Học phí học kỳ 4    
Thời gian qui định đóng học phí học kỳ 4    
Thời gian qui định đóng học phí học kỳ 5    
Lịch thi học kỳ 1    
Lịch học học kỳ 5    
Học phí học kỳ 5    
Lịch học học kỳ 6    
Học phí học kỳ 6    
Lịch học học kỳ 7    
Học phí học kỳ 7    
Học phí học kỳ 8    
Lịch học học kỳ 8    
Lịch học học kỳ 9    
Học phí học kỳ 9   Ban cán sự lớp
    L.Trưởng: Phan văn chiến: 0907831731
    L.Phó: Nguyễn Ngọc Khải: 0917243717
     
     
     
     

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 29
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013