Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP KẾ TOÁN 2015
LỊCH HỌC & LỊCH THI
ĐIỂM THI
THÔNG BÁO
Lịch học học kỳ 6   Danh sách hướng dẫn thực tập kế toán . Các bạn xem
Lịch thi học kỳ 6   và liên hệ giáo viên
Lịch học học kỳ 7    
Học phí học kỳ 7    
Thời gian qui định đóng học phí học kỳ 7    
Thời gian qui định đóng học phí HK8    
Lịch học học kỳ 8    
Học phí học kỳ 8    
Lịch học học kỳ 9    
Học phí học kỳ 9    
     
     
     
     
     
   
Ban cán sự
    Lớp trưởng:
    Nguyễn Thanh Phương
    Số ĐT: 0933600622
    Lớp phó:
    Phạm Thu Vân
    Số ĐT: 01669892566
     
     
     

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 27
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013