Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
Anh văn 15B2PT
 
TRANG CHU LỚP KẾ TOÁN 2014
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Lịch học học kỳ 9  
Lịch thi học kỳ 9
Lịch học học kỳ 10
Học phí học kỳ 10
Thời gian qui định đóng học phí học kỳ 10
 
 
 
 
Ban cán sự
Lớp trưởng: Nguyễn Ngọc Khuyên
Số ĐT: 0949612216
Lớp phó: Nguyễn Thị Khánh Đoan
Số ĐT: 01649855497

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 6
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013