Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 0252.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP LIÊN THÔNG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG K3
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Quản trị học Lịch học học kỳ 1 bổ sung trái ngành Danh sách lớp
Logic học Lịch học học kỳ 2
Phương pháp nguyên cứu khoa học Lịch học ngày 8,9/07/2017 môn văn hóa & đạo đức  
Kinh tế học quản lý nghĩ học. Ngày 15/07/2017 học bình  
Kỹ thuật soạn thảo văn bản thường theo lịch môn Lịch sử tư tưởng quản lý.
Logic hình thức HK1    
  Lịch học môn văn hóa & đạo đức quản lý học vào  
  ngày 16,17/09/2017 và 01/10/2017  
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 17
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013