Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
Anh văn 15B2PT
 
TRANG CHU LỚP LIÊN THÔNG SƯ PHẠM TIẾNG ANH K3
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Hình thái từ vựng học tiếng Anh Lịch học học kỳ 1 mới Thông báo cung cấp kích hoạt email cho sinh viên
Ngữ âm - Âm vị học tiếng Anh Lịch thi học kỳ 1 năm 2018 Các sinh viên xem kích hoạt email theo thông báo trên
Viết 4 Lịch thi học kỳ 2 năm 2018 . chú ý mật khẩu như sau :
Văn học anh mỹ trích giảng - QTrình Lịch học học kỳ 1 mới có điều chỉnh Ví dụ sinh viên có ngày sinh là 14/04/1983 thì mật
Văn học anh mỹ trích giảng - ĐThi Lịch học môn nghệ thuật diễn thuyết của khẩu là spkt14041983
  cô P.Thảo sẽ học vào ngày 23,24/02/19 Hướng dẫm trang dạy học số LMS
    Hướng dẫn trang online xem điểm
    Danh sách mail của lớp
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 23
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013