Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 0252.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP LIÊN THÔNG SƯ PHẠM TIẾNG ANH K1
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Ứng dụng CNTT trong giảng dạy Lịch thi lần 2 học kỳ 2 thay đổi Danh sách tốt nghiệp 1
Syntax   Danh sách tốt nghiệp đợt 2
Nghệ thuật diễn thuyết   Mời anh (chị) tốt nghiệp đến phòng C101 (Cơ sở 3) nhận
Viết 5   giấy chứng nhận tạm thời, bảng điểm
Tiếng Anh nâng cao 2    
Ngôn ngữ học tiếng anh    
Phát triển tài liệu giảng dạy    
Phát triển tài liệu giảng dạy lần 2    
Syntax thi lại    
Tiếng Anh NC 2 lần 2    
Ngữ dụng học tiếng anh lần 2    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 18
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013