Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP LIÊN THÔNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Mác lênin P1 Lịch học học kỳ 2 Mức học phí mới
Mác lênin P2 Danh sách thi lại và học lại học kỳ 1 & 2
Vật lý đại cương 1 Lịch học học kỳ 3
Toán cao cấp 1 Lịch học học kỳ 4
Toán cao cấp 2 Lịch học học kỳ 5
Kinh tế vi mô  
Kinh tế vĩ mô
Hóa học đại cương
Khí tượng khí hậu
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xác xuất thống kê
Cơ sở dữ liệu đại cương
Xã hội học đại cương
Mác lênin  
Đảng Cộng sản Việt nam
Cơ sở văn hóa Việt nam
Chính sách đất đai
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất
Ban cán sự lớp
 
 
 

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 19
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013