Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 0252.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP LIÊN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
An ninh mạng Lịch học học kỳ 2 mới Danh sách lớp
Kiểm thử phần mềm   Danh sách tốt nghiệp
   
Các SV được xét công nhận TN, đúng 8g ngày 15/10 tập trung tại trường CĐCĐ CS3 để làm lễ nhận bằng TN. 
khi đến nhận bằng. Mỗi SV mang theo CMND và nộp 100.000 (75.000đ lệ phí vỏ bằng và 25.000đ  công thuê giặt lễ phục) Ghi chú: không cho nhận thay.Các
trường hợp nhận thay phảỉ có giấy uỷ quyền, có chính quyền xác nhận .
Lập trình trên windows    
Kiểm thử phần mềm    
Điện toán đám mây    
Chuyên đề 3    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 26
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013