Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
KỸ THUẬT NỮ CÔNG
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP LIÊN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN K5
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Xác suất thống kê ứng dụng Lịch học học kỳ 1  
Lập trình hướng đối tượng Lịch học học kỳ 1 bổ sung Các sinh viên xem kích hoạt email theo thông báo trên
Toán ứng dụng Lịch thi học kỳ 1 năm 2018 . chú ý mật khẩu như sau :
Anh văn 3 (Quá trình) Lich học học kỳ 2 Ví dụ sinh viên có ngày sinh là 14/04/1983 thì mật
Anh văn Lịch học học kỳ 1 năm 2019 khẩu là spkt14041983
Kỹ năng lập kế hoạch (Quá trình)   Hướng dẫm trang dạy học số LMS
Kỹ năng lập kế hoạch   Hướng dẫn trang online xem điểm
Toán ứng dụng 2   Danh sách mail của lớp
Lập trình hướng đối tượng   Mức thu học phí năm 2019 - 2020
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 18
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013