Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 062.3828818
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
 
TRANG CHU LỚP LUẬT DÂN SỰ - ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Luật tố tụng hình sự Thông báo thủ tục xin vắng thi Mức học phí mới năm 2016-2017
Luật kinh doanh chứng khoán lần 2 Mẫu đơn xin hoãn thi Hướng dẫn xem điểm
Pháp luật kinh doanh bất động sản tờ 1, tờ 2, tờ 3, Danh sách lớp, tổ Hướng dẫn đăng ký thi trả nợ
tờ 4 Sơ đồ ảnh lớp tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 6 Hướng dẫn đăng nhập MYUEL
Pháp luật kinh doanh bất động sản giữa kỳ tờ 1, tờ 2 Mức học phí mới Thông báo thi trả nợ tháng 6.2017
, tờ 3, tờ 4 Lịch học tháng 4-9.2017 mới Danh sách chưa nộp học phí học kỳ 7
Luật tố tụng hình sự thi lần 2 Lịch thi trả nợ tháng 05_10.2017  
Luật môi trường tờ 1, tờ 2, tờ 3,.... tờ 4 Kế hoạch thi tốt nghiệp  
Pháp luật về đảm bảo nghĩa vụ lần 2 Lịch thi tháng 7/2017  
Tư pháp quốc tế lần 2 Lịch thi tổng hợp tháng 7_8 /2017  
Pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ tờ 1, tờ 2    
tờ 3, tờ 4    
Luật quốc tế tờ 1, tờ 2, tờ 3, tờ 4    
Luật sở hữu trí tuệ lần 2    
Pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ lần 2    
Kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự tờ 1, tờ 2, tờ 3    
tờ 4    
Pháp luật công chứng ct & tpl tờ 1, tờ 2, tờ 3, tờ 4    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 37
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013