Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 0252.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP LUẬT DÂN SỰ - ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT
ĐIỂM THI
LỊCH HỌC & LỊCH THI
THÔNG BÁO
Luật tố tụng hình sự Thông báo thủ tục xin vắng thi Mức học phí mới năm 2017-2018
Luật kinh doanh chứng khoán lần 2   Phiếu quản lý sinh tốt nghiệp
Pháp luật kinh doanh bất động sản tờ 1, tờ 2, tờ 3, Danh sách lớp, tổ Thông báo thi tốt nghiệp
tờ 4 Sơ đồ ảnh lớp tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 6 Tài liệu học môn pháp luật bảo vệ người tiêu
Pháp luật kinh doanh bất động sản giữa kỳ tờ 1, tờ 2 Kế hoạch thi tốt nghiệp dùng
, tờ 3, tờ 4 Lịch thi tháng 10/2017 Thông báo khẩn !
Luật tố tụng hình sự thi lần 2 Lịch học quí 4/2017 Lịch thi ngày 05/11/2017 chuyển sang thi
Luật môi trường tờ 1, tờ 2, tờ 3,.... tờ 4 Lịch thi ngày 01/10/2017 07/11/2017
Pháp luật về đảm bảo nghĩa vụ lần 2 Lịch thi tháng 11,12/2017  
Tư pháp quốc tế lần 2 Lịch thi tổng hợp tháng 11,12/2017  
Pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ tờ 1, tờ 2 Hướng dẫn đăng ký thi trả nợ  
tờ 3, tờ 4    
Luật quốc tế tờ 1, tờ 2, tờ 3, tờ 4    
Luật sở hữu trí tuệ lần 2    
Pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ lần 2    
Kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự tờ 1, tờ 2, tờ 3    
tờ 4    
Pháp luật công chứng ct & tpl tờ 1, tờ 2, tờ 3, tờ 4    
Luật ngân hàng giữa kỳ tờ 1, tờ 2, tờ 3, tờ 4    
Luật ngân hàng lần 1 tờ 1, tờ 2, tờ 3, tờ 4    
Luật thuế tờ 1, tờ 2, tờ 3, tờ 4    
Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng tờ 1, tờ 2, tờ 3    
tờ 4    
     
     
     
     

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 7
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013