Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP KẾ TOÁN 2016
LỊCH HỌC & LỊCH THI
ĐIỂM THI
THÔNG BÁO
Lịch học học kỳ 3   Danh sách hướng dẫn thực tập kế toán . Các bạn xem
Lịch thi học kỳ 3 và liên hệ giáo viên
Học phí học kỳ 4  
Lịch học học kỳ 4  
Qui định thời gian đóng học phí học kỳ 4  
Qui định thời gian đóng học phí HK5  
Lịch học học kỳ 5  
Học phí học kỳ 5
Lịch học học kỳ 6
Học phí học kỳ 6
Học phí học kỳ 7
Lịch học học kỳ 7
Học phí học kỳ 7
Học phí học kỳ 8  
Lịch học học kỳ 8
Lịch học học kỳ 9
Học phí học kỳ 9
Ban cán sự lớp
L.T: Nguyễn Văn Linh - 0978 468 657
L.P: Nguyễn Văn Huy Vũ - 0978816972
L.P: Lê T Hồng Thắm - 01686779480

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 16
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013