Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 0252.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP KẾ TOÁN 2016
LỊCH HỌC & LỊCH THI
ĐIỂM THI
THÔNG BÁO
Lịch học học kỳ 3   Bài giảng Pháp luật đại cương - Cô Tú
Lịch thi học kỳ 3 -Thông báo miễn giãm môn Thực tập tốt nghiệp
Học phí học kỳ 4 Kế toán
Lịch học học kỳ 4 -Mẫu đơn xác nhận công tác
Qui định thời gian đóng học phí học kỳ 4 -Mẫu đơn xác nhận bảo hiễm xã hội
Qui định thời gian đóng học phí HK5 -Mẫu đơn xin miễn giảm
Lịch học học kỳ 5
Học phí học kỳ 5
Lịch học học kỳ 6
Học phí học kỳ 6
 
Ban cán sự lớp
L.T: Nguyễn Văn Linh - 0978 468 657
L.P: Nguyễn Văn Huy Vũ - 0978816972
L.P: Lê T Hồng Thắm - 01686779480

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 26
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013