Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 0252.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP QUẢN TRỊ KINH DOANH 2016
LỊCH HỌC & LỊCH THI
ĐIỂM THI
THÔNG BÁO
Lịch học học kỳ 3   Tài liệu học môn quản trị chất lượng
Lịch thi học kỳ 3   Tài liệu học môn quản trị chuỗi cung ứng
Lịch học học kỳ 4    
Học phí học kỳ 4    
Thời gian qui định đóng học phí học kỳ 4    
Thời gian qui định đóng học phí học kỳ 5    
Lịch học học kỳ 5    
Học phí học kỳ 5    
Lịch học học kỳ 6    
Học phí học kỳ 6    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Ban cán sự lớp
    L. Trưởng: Nguyễn Gia Phục
    Số ĐT: 0918022720
    L.Phó: Trần Mỹ Phương Quỳnh
    Số ĐT: 0933408488
     

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 11
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013