Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU LỚP LUẬT KINH TẾ 2015
LỊCH HỌC & LỊCH THI
ĐIỂM THI
THÔNG BÁO
Lịch học học kỳ 6   Danh sách lớp
Lịch thi học kỳ 6   Danh sách tổ
Lịch học học kỳ 7   Bài giảng môn Kinh doanh bất động sản
Học phí học kỳ 7   Bài giảng môn Tư pháp quốc tế
Thời gian qui định đóng học phí học kỳ 7    
Lịch học học kỳ 7 có bổ sung    
Học phí học kỳ 7 có bổ sung    
Thời gian qui định đóng học phí học kỳ 8    
Lịch học học kỳ 8    
Học phí học kỳ 8    
Lịch học học kỳ 9    
Học phí học kỳ 9    
     
    BAN CÁN SỰ LỚP
    Lớp trưởng:
    Phạm Chí Thanh
    Số ĐT: 0988659783
    Lớp phó:
    Hồ Viết Dũng
    Số ĐT: 01685475068
    Đặng Thị Kim Long
    Số ĐT: 0968070877
     
     

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 36
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013