Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
KỸ THUẬT NỮ CÔNG
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
Untitled Document

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Địa chỉ: 38 – Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, Bình Thuận & 186 – Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, Bình Thuận.
Email: trungtamgdtx@btu.edu.vn
Điện thoại: (0252).3828818 - (0252).3829348
I. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ:
Là cơ sở giáo dục không chính quy trong hệ thống giáo dục quốc gia, hoạt động theo ‘Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên’  được ban hành kèm theo Quyết định số: 279/QĐ - CĐCĐBT, ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.
II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:
Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên được thành lập sau khi 3 đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Bình thuận, Trường Trung học Kỹ thuật Tôn Đức Thắng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình thuận sáp nhập thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.
III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
Nhiệm vụ trọng tâm của Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên là đáp ứng tối đa nhu cầu học tập thường xuyên và đa dạng của mọi người trong cộng đồng (không kể tuổi, trình độ học vấn, thành phần trong xã hội…) nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương. Tổ chức hoạt động đa dạng, linh hoạt, với nhiều hình thức học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu học tập.
Trung tâm đã và đang liên kết với nhiều Trường Đại học, Học viện công lập trong cả nước để tổ chức đào tạo các lớp Đại học không chính qui với những chuyên ngành về kinh tế, kỹ thuật, xã hội nhân văn đáp ứng nhu cầu của địa phương.
IV. DANH SÁCH NHÂN SỰ:

Stt

Họ và tên

Chức vụ/chức danh

Email

Số điện thoại

Ghi chú

1

Đinh Huỳnh Hồng Hạnh

Giám đốc

dhhhanh@btu.edu.vn

0989614818

 

2

Trần Quốc Oanh

P.Giám đốc

tqoanh@btu.edu.vn

0948877399

 

3

Đỗ Thị Thanh Hiền

Giảng viên

dtthien@btu.edu.vn

0917910336

 

4

Lê Văn Hân

Giảng viên

lvhan@btu.edu.vn

0913741575

 

5

Huỳnh Thị Mai Khanh

Chuyên viên

htmkhanh@btu.edu.vn

0915930828

 

6

Đoàn Văn Đồng

Chuyên viên

dvdong@btu.edu.vn

0982789622

 

7

Phạm Thị Hải Hà

Chuyên viên

pthaiha@btu.edu.vn

01682084850

 

8

Đỗ Thị Phương Hà

Chuyên viên

dtpha@btu.edu.vn

0948848769

 

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 35
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013