Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 0252.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU
TUYỂN SINH CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐẠI HỌC TỪ XA
  Chiêu sinh lớp kế toán trưởng (Doanh nghiệp và HCSN)
Tuyển sinh Đại học Luật –VB2, hình thức đào tạo từ xa Đại học
Huế - năm 2017
tờ 1, tờ 2.
Chiêu sinh lớp nghiệp vụ Sư phạm giảng viên Đại học, Cao đẳng
   
Tuyển sinh ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Công trình Xây dựng liên kết với Đại học Bách khoa Tp HCM. TUYỂN SINH TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐH NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẰNG HÌNH THỨC XÉT TUYỂN.
  - LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
Tuyển sinh ĐH Kế toán Doanh nghiệp và Quản trị Kinh doanh  
năm 2016 Hệ Vừa làm Vừa học liên kết với ĐH Kinh tế Tp HCM. Tuyển sinh Thạc sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp liên kết với
ĐH Lâm nghiệp
   
TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐH Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề
TÔN ĐỨC THẮNG XEM TỜ 1, TỜ 2, TỜ 3 nghiệp Giảng viên, Giáo viên Trung học phổ thông,
Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non.
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC  
NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC & MẦM NON TỜ 1, TỜ 2, TỜ 3 Tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 hệ VLVH ngành Báo chí
  liên kết với Đại học Huế . Xem chi tiết tờ 1 , tờ 2
 
   
   
   
   

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 2
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013