Untitled Document
Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TRUNG TÂM GDTX ( 2)
TRUNG TÂM GDTX ( 3)
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU
TUYỂN SINH CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐẠI HỌC TỪ XA - THẠC SĨ NĂM 2019
Liên hệ số ĐT: 0252.3828818 hoặc 0252.3829348
TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG
PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH.
_ Phát và nhận hồ sơ đến hết 03/05/2019
_ Dự kiến thi tuyển ngày 01,02/06/2019, liên hệ số ĐT:0252.3828818
_ Xem tiếp .....

TUYỂN SINH NGÔN NGỮ ANH, VĂN BẰNG 2 LIÊN KẾT
VỚI ĐH MỞ TP HCM ,
liên hệ số ĐT:0252.3828818
- Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 22/03/2019
- Dự kiến học tháng 04/2019. Học tối thứ sáu.Cả ngày thứ bảy, CN.
Xem tiếp ....

TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẠI HỌC TỪ XA LIÊN KẾT VỚI
ĐH HUẾ, Liên hệ số ĐT: 0252.3829348
_Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 10/05/2019
_ Các ngành Luật, Ngôn ngữ Anh. Xem thêm....
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 LỚP LUẬT KINH TẾ LIÊN KẾT
VỚI ĐH KINH TẾ LUẬT , Liên hệ số ĐT: 0252.3828818
_ Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 10/05/2019
_ Dự kiến học ngày 31/05/2019. Xem tiếp.....

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TỪ XA LIÊN KẾT VỚI ĐH MỞ
TP HỒ CHÍ MINH, liên hệ số ĐT:0252.3828818
_ Phát và nhận hồ sơ đến hết ngày 29/03/2019
_ Dự kiến học tháng 04/2019. Học cả ngày ngày thứ bảy, CN
Xem tiếp... các ngành Luật
, KT xây dựng, Kế toán, Quản trị KD

TUYỂN SINH LỚP ĐH KINH TẾ GIA ĐÌNH LIÊN KẾT VỚI ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT, Liên hệ số ĐT: 2052.3828818
_ Phát và nhận hồ sơ đến ngày 27/04/2019
_ Dự kiến học vào tháng 05/2019
TUYỂN SINH CAO HỌC KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, QUẢN LÝ
KINH TẾ LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐH LÂM NGHIỆP,
Liên hệ
số ĐT: 0252.3829348
_Phát và nhận hồ sơ đến tháng 03/2019
_ Dự kiến tháng 05/2019 nhập học. Xem tiếp......
 
Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 6
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013