Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 0252.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
CAO HỌC - TÔN ĐỨC THẮNG
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K3
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU
TUYỂN SINH CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐẠI HỌC TỪ XA - THẠC SĨ
Liên hệ Cơ sở 3 số ĐT: 0252.3828818 hoặc Cơ sở 2 số ĐT: 0252.3829348
   
TUYỂN SINH NGÀNH MARKETING LIÊN KẾT VỚI ĐH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TỪ XA LIÊN KẾT VỚI ĐH MỞ TP
TÀI CHÍNH TP HCM HCM Ngành: Luật , Quản trị nhân lực, Tài chính ngân hàng, QTKD
 
TUYỂN SINH NGÀNH LUẬT KINH TẾ VĂN BẰNG 2 LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT TP HCM
TUYỂN SINH NGÔN NGỮ ANH, VĂN BẰNG 2 LIÊN KẾT
VỚI ĐH MỞ TP HCM

 
   
 
 
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 5
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013