Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 062.3828818
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
 
TRANG CHU
TUYỂN SINH CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐẠI HỌC TỪ XA
  Chiêu sinh lớp kế toán trưởng (Doanh nghiệp và HCSN)
Tuyển sinh Đại học Luật –VB2, hình thức đào tạo từ xa Đại học
Huế - năm 2017
tờ 1, tờ 2.
Chiêu sinh lớp nghiệp vụ Sư phạm giảng viên Đại học, Cao đẳng
   
Tuyển sinh ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Công trình XD liên kết với Đại học Bách khoa Tp HCM. Xem chi tiết Tuyển sinh ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh văn, hệ
Vừa làm Vừa học liên kết với ĐH Mở Tp Hồ Chí Minh. tờ 1, tờ 2
   
Tuyển sinh ĐH Kế toán Doanh nghiệp và Quản trị Kinh Tuyển sinh Thạc sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp liên kết với
doanh năm 2016 Hệ Vừa làm Vừa học liên kết với ĐH ĐH Lâm nghiệp
Kinh tế chi tiết Tp HCM Xem tờ 1, tờ 2  
  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TỪ XA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
Tuyển sinh ĐH Luật Kinh tế năm 2017, hệ Vừa làm Vừa học liên TP HỒ CHÍ MINH GIA HẠN NỘP HỒ SƠ ĐẾN HẾT NGÀY
kết với ĐH Mở Tp Hồ Chí Minh. Xem chi tiết tờ 1, tờ 2 29/07/2017
   
Tuyển sinh Đại học Từ xa ngành Luật kinh tế , Luật , Quản trị  
kinh doanh, Kế toán , Cấp thoát nước  
   
Tuyển sinh Đại học liên thông Sư phạm Âm nhạc liên kết với  
Học viện âm nhạc Huế  
   
 
   
   
   

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 10
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013