Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 0252.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 0252.3828818
ĐẠI HỌC TỪ XA
ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG
Liên thông Quản lý đất đai
Sư phạm Tiếng Anh K1
Sư phạm Tiếng Anh K2
Quản trị văn phòng K3
Sư phạm Mỹ thuật
Quản lý Giáo dục VB2
Sư phạm Âm nhạc 2017
 
TRANG CHU
TUYỂN SINH CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐẠI HỌC TỪ XA
  Chiêu sinh lớp kế toán trưởng (Doanh nghiệp và HCSN)
Tuyển sinh Đại học Luật –VB2, hình thức đào tạo từ xa Đại học
Huế - năm 2017
tờ 1, tờ 2.
Chiêu sinh lớp nghiệp vụ Sư phạm giảng viên Đại học, Cao đẳng
   
Tuyển sinh ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Công trình Xây dựng liên kết với Đại học Bách khoa Tp HCM. Tuyển sinh ĐH văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh văn, hệ
Vừa làm Vừa học liên kết với ĐH Mở Tp Hồ Chí Minh. tờ 1, tờ 2
   
Tuyển sinh ĐH Kế toán Doanh nghiệp và Quản trị Kinh Tuyển sinh Thạc sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp liên kết với
doanh năm 2016 Hệ Vừa làm Vừa học liên kết với ĐH ĐH Lâm nghiệp
Kinh tế chi tiết Tp HCM.  
  HỒ SƠ DỰ THI LỚP THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐH SƯ
Tuyển sinh ĐH Luật năm 2017, hệ Vừa làm Vừa học liên PHẠM HUẾ
kết với ĐH Mở Tp Hồ Chí Minh. Xem chi tiết tờ 1, tờ 2  
  LỊCH HỌC BỔ TÚC KIẾN THỨC LỚP THẠC SĨ GIÁO
Tuyển sinh ĐH từ xa (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật DỤC CỦA ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
kinh tế, Luật học) liên kết với ĐH Mở còn nhận hồ sơ đến hết  
tháng 08/2017 Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề
  nghiệp Giảng viên, Giáo viên Trung học phổ thông,
  Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non.
  HÌNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TỪ XA ĐỢT 2 NĂM 2017
 
   
   
   

 

Untitled Document
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Số lượt đã truy cập: Untitled Document

Untitled Document Untitled Document Số người đang online : 6
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013